Windenergiegebieden op zee worden steeds populairder. De offshore wind industrie wordt alsmaar groter en de mogelijkheden van Offshore wind worden ook diverser. Dit wordt zowel in Nederland als internationaal gedaan. In Nederland is het doel gesteld om 14% van alle gebruikte energie vanuit duurzame energiebronnen te halen. In 2030 moet dit zelfs groeien tot 27%. Daar liggen dus ook kansen voor Offshore wind installaties. De mogelijkheden hierin zijn diverse, waarbij floating wind turbines (drijvende windturbines) de next step zijn. We lichten hierin toe wat de mogelijkheden zijn van deze drijvende turbines.

Drijvende windturbines

De naam zegt het eigenlijk al. Drijvende windturbines worden gebruikt om verder van de kust wind op te wekken. Dit wordt om meerdere redenen gedaan, waarbij er twee van het meeste belang zijn.

1. Verder van de kust vandaan is de wind krachtiger. Hoe krachtiger de wind, hoe eenvoudiger de wind kan worden opgewekt en worden gebruikt. Eigenlijk is er verderop zee altijd wel wind en dus is de afhankelijkheid van het weer een stuk lager. Daarbij verpest het ook niet het zichtveld op zee, wat ook door sommige mensen op die manier wordt ervaren.

2. Het geluid. Windturbines vlakbij de kust maken veel lawaai. Omwonende hebben daar veel last van en de leefbaarheid rondom deze windturbines neemt hierdoor af. De drijvende windturbines zijn daarom een mooie oplossing hiervoor.

Waarom zijn we dan nog niet volledig hierop over?

Voldoende redenen om te kiezen voor drijvende windturbines op zee zou je zeggen. Enkel is het nog niet zo dat we hierop over zijn voor een groot deel. Dit komt onder andere doordat het nog een relatief nieuwe manier van windenergie opwekken is. Hierdoor zijn er nog niet de schaalvoordelen die er wel zijn voor de huidige installaties met monopiles. Daarbij zijn er ook minder aanbieders en is het instappen hierin ook behoorlijk lastig, vanwege de hoge kosten die het met zich meebrengt. We zullen dus voorlopig nog even moeten wachten totdat we hier de resultaten van terug gaan zien. Maar dat het er gaat komen staat als een paal boven water.