De Wet waardering Onroerende Zaken bepaalt dat alle onroerende zaken dienen te worden gewaardeerd. Eigenlijk logisch want de WOZ-waarde wordt gebruikt voor het heffen van verschillende soorten belastingen waarbij de WOZ-waarde de grondslag is. Voor het bepalen van de waarde van winkels, winkelwoonhuizen en bedrijfsobjecten is specifieke expertise noodzakelijk. Gezien de huidige economische situatie is de kans dat uw winkelpand of bedrijfspand veel te hoog gewaardeerd, enorm. Temeer omdat de waarde van bedrijfsobjecten vaak al flink hoger is dan een gemiddelde woning en de vergelijkbaarheid van objecten juist minder goed is, heeft u een goede kans een forse belastingbesparing te realiseren. U bespaart niet alleen op de aanslag gemeentelijke lasten, maar ook op  de vennootschapsbelasting. Daarnaast mag u met een lagere WOZ-waarde voor bedrijven meer afschrijven op het bedrijfsobject.

Tarieven voor bedrijven

Het behartigen van uw belangen wanneer het een bedrijfsobject betreft brengt extra werkzaamheden met zich mee. Wij hanteren een tarief voor onze juridische begeleiding ongeacht de waarde van het object van 33% van uw besparing op de OZB met een minimum van € 150,- excl. BTW. De gemeente is gehouden op basis van artikel 7:15 AWB ook voor bedrijven een vergoeding aan u toe te kennen voor juridische begeleiding. Voor wat betreft de taxatiekosten hebben wij volume afspraken kunnen maken met onze taxateurs. Hierdoor kunnen wij de kosten gelijk houden aan de vergoeding welke wordt voldaan door de gemeente.

Informatie voor de belegger

Als u belegger bent dan vormt de WOZ-waarde de basis voor (een deel van) uw vermogen in Box 3. Met een te hoge WOZ-waarde betaalt u dus niet alleen teveel gemeentelijke lasten maar, ook te veel vermogensrendementsheffing. Laat wozwaardespecialist.nl de waarde controleren. Is de waarde te hoog dan kunnen we direct de bezwaarprocedure starten. Dit is geheel kosteloos! Onze efficiënte Waarde-Check maakt het mogelijk het risico van een niet gehonoreerd bezwaar op ons te nemen.

Woningstichting

Woningstichtingen hebben te maken met enorme bedragen aan lokale belastingen. Nu woningstichtingen ook belastingplichtig zijn geworden voor de vennootschapsbelasting, is het belang alleen maar groter geworden. Het belang van een juiste WOZ-waarde neemt steeds verder toe.

Alles voor de accountant

Juist voor ondernemers is een correcte WOZ-waarde van groot belang. De WOZ-waarde bepaalt de maximale afschrijving op onroerend goed en beïnvloedt daarmee de hoogte van de vennootschapsbelasting. Daarnaast zijn er de gemeentelijke lasten. De hoogte van de WOZ-waarde heeft dus een aanzienlijke invloed op het resultaat. Graag geven wij u als accountant een steuntje in de rug. Laat wozwaardespecialist.nl de WOZ-waarde controleren wanneer u denkt dat dit in het belang is van uw opdrachtgever. Is de waarde te hoog dan kunnen we direct de bezwaarprocedure starten. Onze efficiënte BOG Waarde-Check maakt het mogelijk het risico van een niet gehonoreerd bezwaar op ons te nemen.

Bron: WOZ-waarde specialisten